top of page

Betaling

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft de kosten voor consult(en) en/of behandeling door een revalidatiearts in 2024 vastgesteld op € 325,55 (zorgproductcode 9990027198, declaratiecode 14E489) (maximaal 1 1/2 uur behandeltijd). Indien meer tijd aan consulten besteedt moet worden kan dit worden uitgebreid tot € 1.109,57 (zorgproductcode 990027199, declaratiecode 14E490) (maximaal 4 uur directe tijd).

Er is geen contract met de zorgverzekeraars, afhankelijk van de zorgverzekeraar en of u een natura of restitutie polis heeft krijgt u een groot deel van de zorgverzekeraar terug (behoudens uw eigen bijdrage). Na afloop van de behandeling krijgt u een factuur thuisgestuurd, die u rechtstreeks kunt betalen. Daarna kunt u de factuur indienen bij u zorgverzekeraar).

Voor acupunctuur of Intra Musculaire Stimulatie wordt voor een intakegesprek van 30 min, gevolgd door een eerste behandeling met acupunctuur of intramusculaire stimulatie van 15 min, € 100,- gerekend.

 

Vervolgbehandelingen duren gemiddeld 20-30 min en daar wordt € 80,00 voor gerekend.

 

De behandelingen kunt u aan het eind van het consult per pin betalen, of eventueel rechtstreeks overmaken op rekening: NL46 ASNB 0708 8274 46, ten name van R. Zondervan te Heemskerk. 

Vanaf 1 mei ben ik aangesloten zijn bij de NAAV en kunnen de kosten, indien u aanvullend verzekerd bent, deels worden vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

AGB code als revalidatiearts: 03027321

AGB code revalidatiepraktijk: 22227779

AGB code acupunctuur: 84056965

AGB code acupunctuurpraktijk: 84056966

BIG nummer: 29025110601

bottom of page