top of page

Pura Vida

Acupunctuur Heiloo Intramusuclaire stimulatie

Als je de woorden Pura Vida vertaalt naar het Nederlands dan is de betekenis “Puur Leven”. Maar die letterlijke vertaling is niet precies wat bedoeld wordt, eigenlijk is het te onvolledig. Met Pura Vida wordt niet alleen puur of intens leven bedoeld, maar ook dat je er echt van moet genieten en in het moment moet zijn. Je moet alles uit het leven halen en dat iets mooi is of “full of life”. Het betekent dat je je geen zorgen moet maken om nietszeggende dingen. Maar het betekent ook dat iets of een plek mooi is, Pura Vida kan je echt op allerlei momenten gebruiken. Als dat niet meer lukt, doordat er beperkingen in het functioneren zijn ontstaan door ziekte of aandoening, er daarbij of daardoor psychische en/of sociale problemen zijn ontstaan, ben je welkom in mijn solopraktijk.

Ik ben sinds 1983 werkzaam als arts en na ruim 40 jaar haal ik nog iedere dag veel voldoening uit het begeleiden en behandelen van mensen met een ziekte, (lichamelijke) klacht of (fysiek) probleem. Door mijn behandeling en begeleiding help ik om mensen die in meer of mindere mate vast zijn komen te zitten als gevolg van hun klachten, weer in beweging te komen. Mijn doel is om een eventuele neerwaartse spiraal dan wel vicieuze cirkel te doorbreken, waardoor de weg vrij komt voor (verder) natuurlijk herstel. Mijn benadering daarbij is er een van persoonlijke betrokkenheid, empathie, duidelijkheid en eerlijkheid.

 

Vanaf 1995 tot 1 november 2015 ben ik werkzaam geweest als revalidatiearts in revalidatiecentrum Heliomare te Wijk aan Zee. Ik heb lang gewerkt met patiënten met niet aangeboren hersenletsel en sinds ongeveer 15 jaar heb ik me gespecialiseerd in de behandeling van chronische pijn en SOLK (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten). 

Per 1 oktober 2016 ben ik gaan werken als ZZP'er en na bij een aantal organisaties te hebben gewerkt, ben ik nu nog werkzaam voor de DC kliniek Amsterdam (waar ik expertises doe), (https://verzuimdiagnostiek.nl/). Sinds 2022 werk ik voor Lijf en Visie een klein revalidatiecentrum met 3 locaties (https://www.lijfenvisie.nl/) en in 2023 ben ik gestart bij TRAINM (https://trainm.com/nl/), een innovatief centrum dat zich richt op intensieve neurorevalidatie. 

Op dit moment werk ik op dinsdag en donderdag als ZZP-er voor bovengenoemde organisaties. Ook ben ik begonnen met het aanbieden van revalidatieconsulten in mijn solopraktijk. Deze consulten kunnen ter advisering zijn van een eventueel te volgen traject (al of niet in een revalidatiecentrum), maar ook  na afloop van een revalidatieprogramma, indien begeleiding nog wenselijk is. Een gewoon consult gevolgd door een advies, bijvoorbeeld t.a.v. schoenen bij voetproblemen is ook mogelijk. 

Indien dat nodig is, kan gekozen worden voor meerdere consulten. 

 

Als solopraktijk is samenwerking met diverse mensen in een netwerk van groot belang. Dit is het geval met onder andere de volgende praktijken:

- Wouter Schuller, orthomanueel arts, https://www.spineclinic.nl/

- Sophia Nivard, ergotherapeut, https://hartvoorergotherapie.nl/

- Isis Jonker, ergotherapeut, http://www.ergomind.nl/

- Arnoud van Glasenap, orthopedisch schoenmaker, www.glasenaporthopedie.nl 

- Medische Kliniek Velsen, https://mkvelsen.nl/

Vanaf mei 2024, is de praktijk ook weer open voor acupunctuur, eventueel gecombineerd met neuraaltherapie, op maandag bij Reva Centre Heemskerk, Kerkweg 219, 1964 KJ Heemskerk. Hier worden ook de revalidatieconsulten gedaan. 

bottom of page